O dodavateli | JOBA

O dodavateli

LR Health & Beauty staví své produkty na vysoké kvalitě

Nekompromisně trváme na tom, aby se do Vašich rukou dostávaly hodnotné a inovativní produkty neměnné jakosti a čistoty s přívlastkem „německý standard kvality“.

Abychom Vám dali to nejlepší, necháváme řadu produktů pravidelně kontrolovat světovými zkušebními instituty. Obracíme se na „velikány“, kteří jsou nestranní, nezávislí a jejichž testování podléhá přísným a striktním předpisům.

Veškeré testy a certifikace podstupujeme dobrovolně a z vlastní iniciativy –  jak jinak dát svým zákazníkům najevo, že si za špičkovou kvalitou svých produktů stojíme.

Není jednoduché získat certifikát kvality na přísném německém trhu. Získá jej málokterý výrobek určený pro denní spotřebu. Koneckonců, mohou se jím chlubit opravdu jen ti nejlepší – a my jsme náležitě hrdí na to, že mezi ně patříme.

Aloe Vera produkty LR Health & Beauty jsou označeny těmito certifikáty:

1. SGS INSTITUT FRESENIUS Pečeť kvality

SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH je největší světová verifikační testovací a certifikační společnost. Funguje již od roku 1878, kdy ji tvořila síť laboratoří a specialistů, kteří ve velkých přístavech kontrolovali kvalitu kontraktů. Dnes se společnost výrazně rozrostla a získala významné jméno.

Provádí testy výrobků v oblasti zemědělství, automobilového průmyslu, spotřebního zboží, životního prostředí, stavebnictví, nerostných surovin či petrochemie. Certifikuje také systémy managementu a služeb.

SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH nekompromisně dohlíží na bezpečnost, zdravotní nezávadnost, kvalitu a čistotu produktů. Prioritou číslo jedna je pro něj ochrana spotřebitelů. Z těchto důvodů provádí nákladné mikrobiologické, chemické a senzorické zkoušky dlouhé měsíce. SGS aplikuje na výrobky celou škálu testů, které pro kontrolu opakuje. Hodnotí produkty napříč trhem a geografickými zónami.

SGS INSTITUT FRESENIUS Pečetí kvality jsou označeny LR Aloe Vera gely i Colostrum. Značka SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH na obale výrobku garantuje: „Produkt je ověřený, kvalitní a hodnotný.“

2. IASC (The International Aloe Science Council)

Mezinárodní vědecká rada pro Aloe je certifikační společnost, která potvrzuje skutečné množství Aloe Vera v produktech a surovinách.

Díky IASC mohou být kontrolováni pěstitelé, zpracovatelé i výrobci produktů z Aloe. Certifikační audit zahrnuje kontrolu výrobního zařízení a odběr vzorků každého výrobku, který je předložen k certifikaci. Pečeť IASC zaručuje vysokou úroveň kvality a čistoty Aloe Vera. IASC je symbol, který garantuje skutečnou hodnotu. Sama společnost prošla přísnou a odbornou kontrolou. Čistota a kvalita Aloe Vera byla vědecky validována a certifikována nezávislou skupinou odborníků.

Všechny produkty společnosti LR Health & Beauty, které jsou vyrobeny z Aloe, nesou pečeť kvality IASC. Certifikovány jsou jak Aloe Vera gely, tak kosmetické přípravky z Aloe. Pečeť IASC na obale výrobku garantuje: „Kvalita Aloe Vera v produktech splňuje certifikační standardy pro kvalitu a čistotu Aloe Vera.“

3. Dermatest (Research Institute for Reliable Results)

Dermatest je významná německá certifikační společnost, která provádí lékařské a dermatologické testy kosmetických a farmaceutických výrobků.

Její certifikace jsou založeny na mezinárodně uznávaných metodách „allergologic tests“. Vlastní moderní zařízení, která umožňují výzkum a testování výrobků na kvalitativně vysoké úrovni. Produkty jsou detailně ověřovány odborníky a odzkoušeny dermatology. Kosmetické přípravky mají výrazný vliv na kvalitu naší pleti. Dermatologické testy jsou proto nejlepším důkazem kvality. LR Health & Beauty přizpůsobuje své produkty všem typům pleti. Certifikát Dermatest byl udělen celé řadě našich výrobků, např. Zeitgard, kosmetickým produktům s aloe vera.

Pečeť Dermatest na obale výrobku garantuje: „Výrobek byl testován dermatology. Je bezpečný a kvalitní.“

Zdroj:Oficiální materiály partnerů společnosti LR health & beauty